Grovkross

En grovkross är en maskin som krossar material i en grov fraktion, precis som namnet säger.

 

Grovkrossar finns i olika varianter för olika sammanhang; med elmotor för stationär användning, med en miljöklassad dieselmotor och larvbandschassi eller trailerchassi för mobil användning. Grovkrossen arbetar ofta med en fålla där en, två eller flera rotoraxlar roterar mot varandra och sönderdelar materialet som matas in med hjälpav tänder och så kallade mothållskammar. Tändernas utformning och antal varierar mellan olika modeller och lämpar sig för olika råmaterial. Mothållskammen håller materialet på plats medan tänderna sönderdelar det. Hur grovt ursprungsmaterialet kan vara beror på skruvarnas dimensioner. Samma faktor styr hur grov- eller finfördelat materialet blir när det passerar rotoraxlarna. Det går att styra grovleken på det färdigkrossade materialet, upp till 500 millimeter beroende bland annat på vilket material manarbetar med. Trä som blir förbränningsflis kan man exempelvis vilja krossa med stor precision vad gäller grovleken. Det gäller också när man krossar park- och trädgårdsavfall som ska komposteras, då vill man ofta ha ett grövre material som ger en luftig och bra kompost.

 

Grovkross

 

 En viktig egenskap för en grovkross eller grovkvarn, är att den har funktioner som automatiskt fångar upp okrossbara föremål som kan gömma sig i fraktionen man arbetar med, och för bort dem från rotoraxlarna. Det gör maskinen driftsäkrare och minskar slitaget. Neuenhauser grovkross TARGO 3000 är utrustad med en rotoraxel och 21 eller 42 tänder beroende på utförande. Den här typen av maskin används ofta när man ska arbeta med besvärliga, blandade och förorenade material som till exempel sängbottnar, möbler, rivnings- och industriavfall, stubbar, returträ med flera. När större föroreningar passerar maskinen kan det bli stopp, men eftersom axeln roterar med relativt låg hastighet, cirka 20 varv per minut, blir stoppen kontrollerade och operatören kan enkelt avlägsna föroreningen genom att öppna mothållskammen hydrauliskt. När man skall krossa förorenade material som grovsopor, affärs- och industriavfall gör man ofta en försortering. I regel tippar en lastbil avfallet på en sorteringsplatta där man försorterar materialet med engrävmaskin. Då gallrar man ut och separerar olika typer avmaterial som rent trä, elektronikavfall, gips, isolering, metaller och dylikt för materialåtervinning och stora föroreningar eller andra material som man inte vill ha med vidarebefordrar man till annan behandling. Sedan kan det utsorterade materialet läggas i grovkrossens matarficka som för in det till rotoraxlarna där det slits isär.Det är antalet tänder på rotorn och avståndet mellan rotortänderna och kamtänderna som avgör grovleken på det färdiga materialet. Om man vill ha ett extra fint material kan man montera en så kallad fingerkassett under rotorn. Eftersom dessa maskiner ofta arbetar i besvärliga miljöer med förorenade material är det viktigt att maskinen är tålig, servicevänlig och att slitdelar enkelt kan bytas. 

 

Gvrovkross typ TARGO 3000

 

Det gör maskinen driftsäker och kostnadseffektiv tack vare kortast möjliga driftstopp. Andra viktiga egenskaper är kraftig växellåda, automatisk reversering av rotorn, enkelt utbytbara slitplåtar och rejält tilltagen matarficka med brant sluttande sidor för effektiv inmatning. En hydrauliskt öppningsbar mothållskam gör det lätt att inspektera rotorvalsen och byta tänder. Den gör också att operatören inte behöver tas sig upp i maskinen för att ta bort föroreningar som blockerar rotorn. Det, och de stora serviceluckorna som ger ordentligt manöverutrymme runt motorn, borgar för bra arbetsmiljö och effektivt underhåll.Grovkrossar används ofta som primärkvarn, eller förkross, för att säkra materialet i system där man bereder avfall till förbränning. Råmaterialet grovkrossas och sorteras sedan i olika materialfraktioner – exempelvis sorterar man ut metall med hjälpav magneter eller vindsikt innan materialet transporteras vidare in i en finkross som ytterligare krossar ner materialet till önskad storlek. Det är mycket viktigt att sortera ut föroreningar innan materialet går till finkross, eftersom de kan göra stor skada på finkrossen som arbetar med skarpa skärande verktyg på höga varvtal

grovkross.se är en del av allanbruks.se


Allanbruks

© Copyright 2018 Allanbruks
Sajt producerad av Piliz MflTop